Slovensko

Pro slovenské zákazníky máme připraveny pro sezonu 2015 velmi atraktivní přepravní podmínky v ceně 20 EURO / objednávka, kamkoliv po celé SR.

V pravém sloupci v záložce "Výběr měny" si můžete zvolit Vaši měnu a po změně je zboží přeceněno na EURO. Kurz CZK > EUR je aktualizován každý den po vydání kurzu Českou národní bankou.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit viz. kontakty.

Obchodní podmínky - Slovensko

               Objednání zboží

 1. Objednávkou v internetovém obchodě www.zahradni-nabytek-sro.cz společnosti ZAHRADNÍ NÁBYTEK s.r.o. IČ: 28391543, sídlem Čáslavská 248, Kutná Hora, 284 01 stvrzuje zákazník svůj souhlas s obchodními a reklamačními podmínkami, které se řídí dle zákona 367/2000Sb.
 2. Každá objednávka provedená v systému je potvrzena formou automatického emailu nebo telefonicky na číslo, uvedené v kontaktech zákazníka.
 3. Objednávku lze zrušit odpovědí na potvrzovací email vložením textu "STORNO" do předmětu zprávy do 24 hodin od doručení potvrzenky.

Expedice a dodání zboží

 1. O datu expedice je zákazník informován formou emailu nebo telefonicky. Zboží je expedováno prostřednictvím smluvního přepravce. DÚZP uvedené na daňovém dokladu nastává dnem předání zboží veřejnému přepravci.
 2. Zboží je expedováno v den uvedený v informačním emailu a doručeno v souladu s podmínkami přepravní služby pokud není požadováno jinak.
 3. Zboží zasíláme přepravní službou, která vyžaduje převzetí zásilky v den doručení zásilky. Termín dodání je 48 hodin od data expedice, není-li objednáno jinak.
  Cena dopravy zboží na Slovensko je 20 Euro.
 4. Veškeré zboží je zabaleno a dodáno společně s přepravním listem. Faktura je odeslána elektronicky a slouží zároveň jako záruční list. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zapsat do přepravního listu.
 5. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

                 Záruka a reklamace zboží

 1. Veškeré reklamační podmínky se řídí zákonem 367/2000Sb.
 2. Na veškeré zboží poskytuje ZAHRADNÍ NÁBYTEK s.r.o. záruku 24 měsíců ze zákona, pokud není uvedeno jinak
 3. V případě zjištění závad či nesouladu s objednávkou je zákazník povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 pracovních dnů formou emailu doručeného na adresu info@zahradninabyteksro.cz, nebo telefonicky na tel. číslo 602262188 kde uvede přesný popis závady, v případě poškození provede dokumentaci.
 4. Prodávající je povinen do 3 pracovních dnů poskytnout informaci o formě vyřízení reklamace.
 5. Případné reklamace se uplatňují v sídle společnosti ZAHRADNÍ NÁBYTEK s.r.o., Čáslavská 248, 284 01 Kutná Hora a to zasláním zboží v původním obalu a nepoškozeném stavu, jakýmkoliv způsobem kromě dobírek, které nebudou převzaty.
 6. V zákonné lhůtě 30 dnů bude výrobek opraven, vyměněn poškozený díl, či dodán nový kus.
 7. V případě vrácení částky za nákup, bude toto řešeno formou dobropisu a převodu částky na účet zákazníka
 8. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vlivem běžného používání výrobku, neodbornou montáž, manipulaci či zacházení s výrobkem nebo zanedbání doporučené údržby.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, žádáme o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží.
 2. Odešlete e-mailem zprávu s informacemi o odstoupení od smlouvy číslo ………, ze dne ……… na e-mailovou adresu: info@zahradninabyteksro.cz. Číslo smlouvy je shodné s číslem objednávky. Dále uveďte, na jaké číslo účtu požadujete vrácení uhrazené částky za zboží, datum a jméno.
 3. Zboží doručte na adresu společnosti ZAHRADNÍ NÁBYTEK s.r.o., Čáslavská 248, 284 01 Kutná Hora. Nezasílejte zboží na dobírku. Kupujícímu doporučujeme zboží pojistit. V případech použije-li kupující k navrácení zboží přepravní službu, je nutné zboží náležitě zabalit a zabezpečit proti poškození při přepravě a překládce zboží. Dojde-li při přepravě k poškození, nelze tuto zásilku převzít prodávajícím a případnou reklamaci řeší kupující přímo s přepravcem.
 4. Zboží, které budete odesílat v rámci zákonného odstoupení zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.
 5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.
 6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od kupní smlouvy dle zákona č. 367/2000 a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
Rychlý kontakt

+420 722 591 000

info@zahradnimanie.cz