Vše o nákupu

Jak nakupovat

         1) Vyberte si z naší nabídky produktů.
 

        2) Pod textovým popisem vyplňte políčko Počet.
 

        3) Po kliknutí na tlačítko Objednat se Vámi objednaná položka vloží do Nákupního košíku.
 

        4) Obsah Nákupního košíku si můžete zobrazit tlačítekem

        5) Zde vyplňte Vaše kontaktní údaje a můžete objednávku Odeslat

        6) Pokud chcete objednat více položek najednou, můžete se vrátit zpět do katalogu.

Obchodní a reklamační podmínky

               Objednání zboží

 1. Objednávkou v internetovém obchodě www.zahradnimanie.cz společnosti ZAHRADNÍ NÁBYTEK s.r.o. IČ: 28391543, sídlem Čáslavská 248, Kutná Hora, 284 01 stvrzuje zákazník svůj souhlas s obchodními a reklamačními podmínkami, které se řídí dle zákona 367/2000Sb.
 2. Každá objednávka provedená v systému je potvrzena formou automatického emailu nebo telefonicky na číslo, uvedené v kontaktech zákazníka.
 3. Objednávku lze zrušit odpovědí na potvrzovací email vložením textu "STORNO" do předmětu zprávy do 24 hodin od doručení potvrzenky.

Expedice a dodání zboží

 1. O datu expedice je zákazník informován formou emailu nebo telefonicky. Zboží je expedováno prostřednictvím smluvního přepravce. DÚZP uvedené na daňovém dokladu nastává dnem předání zboží veřejnému přepravci.
 2. Zboží je expedováno v den uvedený v informačním emailu a doručeno v souladu s podmínkami přepravní služby pokud není požadováno jinak.
 3. Zboží zasíláme přepravní službou, která vyžaduje převzetí zásilky v den doručení zásilky. Termín dodání je 48 hodin od data expedice, není-li objednáno jako expres. Cena dopravy zboží do hodnoty 6000,- Kč je stanovena na 249,- Kč. U objednávek nad tuto hodnotu hradí přepravní náklady prodávající. U zboží do váhy 10 kg může být toto doručeno prostřednicvím České pošty. Na toto nemusí být zákazník upozorněn!
 4. Dodací lhůta u objednávek označených expres je 24 hod. Příplatek za expres dodávku činí dle dohody od 75,- Kč.
 5. Veškeré zboží je zabaleno a dodáno společně s přepravním listem. Faktura je odeslána elektronicky a slouží zároveň jako záruční list. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zapsat do přepravního listu.
 6. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

                 Záruka a reklamace zboží

 1. Veškeré reklamační podmínky se řídí zákonem 367/2000Sb.
 2. Na veškeré zboží poskytuje ZAHRADNÍ NÁBYTEK s.r.o. záruku 24 měsíců ze zákona, pokud není uvedeno jinak
 3. V případě zjištění závad či nesouladu s objednávkou je zákazník povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 pracovních dnů formou emailu doručeného na adresu info@zahradnimanie.cz, nebo telefonicky na tel. číslo 722591000 kde uvede přesný popis závady, v případě poškození provede dokumentaci.
 4. Prodávající je povinen do 3 pracovních dnů poskytnout informaci o formě vyřízení reklamace.
 5. Případné reklamace se uplatňují v sídle společnosti ZAHRADNÍ NÁBYTEK s.r.o., Čáslavská 248, 284 01 Kutná Hora a to zasláním zboží v původním obalu a nepoškozeném stavu spolu s dokladem o koupi, jakýmkoliv způsobem kromě dobírek, které nebudou převzaty. Prodávající si též vyhrazuje zásilku nepřevzít pokud vykazuje další poškození.
 6. V zákonné lhůtě 30 dnů bude výrobek opraven, vyměněn poškozený díl, či dodán nový kus.
 7. V případě vrácení částky za nákup, bude toto řešeno formou dobropisu a převodu částky na účet zákazníka
 8. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození vlivem běžného používání výrobku, neodbornou montáž, manipulaci či zacházení s výrobkem nebo zanedbání doporučené údržby.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, žádáme o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží.
 2. Odešlete e-mailem zprávu s informacemi o odstoupení od smlouvy číslo ………, ze dne ……… na e-mailovou adresu: info@zahradnimanie.cz. Číslo smlouvy je shodné s číslem objednávky. Dále uveďte, na jaké číslo účtu požadujete vrácení uhrazené částky za zboží, datum a jméno.
 3. Zboží doručte na adresu společnosti ZAHRADNÍ NÁBYTEK s.r.o., Čáslavská 248, 284 01 Kutná Hora. Nezasílejte zboží na dobírku. Kupujícímu doporučujeme zboží pojistit. V případech použije-li kupující k navrácení zboží přepravní službu, je nutné zboží náležitě zabalit a zabezpečit proti poškození při přepravě a překládce zboží. Dojde-li při přepravě k poškození, nelze tuto zásilku převzít prodávajícím a případnou reklamaci řeší kupující přímo s přepravcem.
 4. Zboží, které budete odesílat v rámci zákonného odstoupení zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.
 5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.
 6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od kupní smlouvy dle zákona č. 367/2000 a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
Rychlý kontakt

+420 722 591 000

info@zahradnimanie.cz